Emmerhout energieneutraal

Emmerhout is in 2027 de eerste energieneutrale woonwijk van Emmen. Dat is de ambitie die de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben uitgesproken. Wijkbelangen Emmerhout en vertegenwoordigers van de Huurdersfederatie vormen samen het expeditieteam. De inzet van meer wijkbewoners is nodig om deze kans te realiseren.

Een energieneutrale woonwijk is een enorme kans voor de wijk Emmerhout. Er gebeurt al veel in de wijk. Denk aan de nul op de meter woningen aan de Laan van het Kinholt en de realisatie van het kindcentrum. De wijk is bijna 60 jaar oud. Met de omschakeling naar een energieneutrale wijk, willen we de woonomgeving verbeteren. Zodat Emmerhout een mooie wijk en is blijft.

Expeditieteam
Op dit moment verkennen Wijkbelangen en de Huurdersfederatie de mogelijkheden en kansen voor de wijk. Samen met andere inwoners wil het expeditieteam werken aan een energieneutrale wijk in 2027. Het expeditieteam wordt onder andere ondersteund door de gemeente Emmen, provincie Drenthe, Lefier, Domesta en Woonservice Drenthe.

Kijk voor meer informatie op de website van het wijkexpeditieteam.

Artikelen
>
Familie Moorman: Verduurzaming is de toekomst.

> Kees Oomen: Comfort verbeteren is mijn doel