Warmteplan voor Emmerhout

Gepubliceerd op woensdag 16 oktober, 2019

Deze zomer is bureau Over Morgen de verkenning gestart van het onderzoek naar een energieneutraal warmtesysteem voor Emmerhout. De expeditieleden van Emmerhout Energieneutraal 2027 spraken met de projectleiders van Over Morgen Juliet de Barbanson en Stefan Kop over dit Warmteplan voor Emmerhout.

Vorig jaar is een uitvoeringsplan opgesteld voor een deel van Emmerhout voor een subsidieaanvraag ‘aardgasvrije proeftuinen’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De subsidie is helaas niet toegekend. In de tussentijd zijn er nieuwe inzichten gekomen en is de wens ontstaan om de mogelijkheden om de warmtevoorziening in Emmerhout te verduurzamen opnieuw te onderzoeken.

Wat gaan jullie doen?
Over Morgen gaat verschillende warmteoplossingen verder onderzoeken. Een Warmteplan voor Emmerhout is een beschrijving van de manier waarop de beste combinatie van duurzame warmtebronnen, infrastructuur en afgiftesysteem bij de woning kan worden ontwikkeld. We houden rekening met wat het beste past bij de eisen en wensen van de betrokken partijen om de wijk in 2027 te kunnen voorzien van verwarming en warm tapwater op een energieneutrale manier. Het project is ook een voorbereiding op een nieuwe aanvraag voor een subsidie ‘aardgasvrije proeftuinen’ begin volgend jaar. Met de mogelijke toekenning van deze subsidie kan de uitvoering van het Warmteplan ondersteund worden.

Kunnen jullie ook iets over de kosten opnemen in het plan?
We maken gebruik van een financieel-technische analyse dat in ons Warmte Transitie Model per buurt de laagst maatschappelijk kosten bepaald. Verder berekenen we van een aantal varianten de benodigde investeringen en verwachte gebruikskosten.

Wie betrekken jullie in dit traject?
We werken nauw samen met een groep betrokkenen die ook in de voorfase al betrokken zijn. Dat zijn het Wijk Expeditieteam, de Huurdersfederatie, de verschillende woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren van diverse gebouwen, zakelijke vastgoedeigenaren, netbeheerder Enexis en de provincie Drenthe. Zij kunnen alle belangen van de eigenaren in het gebied verwoorden, zodat al deze belangen in het plan kunnen worden meegenomen.

Hoe pakken jullie het aan?
We hebben al kennis gemaakt met een aantal betrokkenen om te horen wat er in de voorgaande tijd is uitgevoerd en welke verwachtingen zij hebben van het Warmteplan. Vervolgens koppelen we tijdens de technische-financiële analyse de resultaten terug zodat het uiteindelijke plan in overleg met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Er komteen slotbijeenkomst waarbij we het Warmteplan bespreken en vaststellen. We willen tot een plan komen waar iedereen achter kan staan en dat echt tot uitvoering kan komen.

Op welke termijn werken jullie dit Warmteplan uit?
We organiseren een plenaire kick-off sessie voor alle betrokkenen. Daarna gaan we onderzoeken en rekenen met alle gegevens van de wijk. We verwachten dat het Warmteplan eind november gereed is. Dan hebben we een beeld bij de meest realistische vorm om Emmerhout in de toekomst op een duurzame manier te verwarmen.