VvE Schoolpad verduurzaamt appartementencomplex

Gepubliceerd op maandag 19 augustus, 2019

In het centrum van Emmen tegenover de ingang van het Rensenpark vind je het appartementencomplex Schoolpad. Het bestuur van de VvE maakt plannen om hun appartementencomplex te verduurzamen. 18 woningen vallen onder de VvE Schoolpad. Een pand dat 40 jaar geleden gebouwd is. Inmiddels moet er grootschalig onderhoud plaatsvinden. Een goed moment om gelijk te kijken hoe het complex toekomstbestendig kan worden.

‘In de winter is het te koud in de zomer te warm’
Gerrit, Johan, Gerke, Eric, Janneke en Ulli zijn vol overgave begonnen. “We wilden dat er wat gebeurt. Vooral bij de ramen en de kozijnen. In de winter is het te koud en in de zomer te warm. Als je bij het raam zit dan tocht het. Ook komt er via de spouwmuur vocht in één van de woningen.” De bestuursleden hebben veel informatie opgezocht en de eerste offertes zijn opgevraagd. Het dak moet vervangen worden, de lift wacht groot onderhoud of wordt vervangen, spouwmuurisolatie, voegen herstellen en muren reinigen en impregneren, vervangen van de ramen, deuren en kozijnen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Meer comfort
“We bellen zelf de bedrijven op en zoeken informatie uit. Gelukkig ondersteunt Hans Govaarts van Mira beheer ons. Op dit moment wordt de nulmeting uitgevoerd. We verwachten ieder moment de resultaten.” Tijdens de vorige jaarvergadering van de VvE zijn de plannen gepresenteerd. Iedereen is positief en ondersteunt het initiatief. “Het kost de bewoner ook niets en ze krijgt er wel meer comfort voor terug.”

Bijeenkomst verduurzamen appartementen
“In november hield de gemeente een eerste bijeenkomst voor VvE’s over het verduurzamen van appartementencomplexen. Samen met bestuurslid Janneke ging ik er heen”, vertelt Gerrit. “We dachten, we horen het wel aan. Janneke is best kritisch, maar na de bijeenkomst was ze zo enthousiast! Daar moeten we wat mee.”

Financiering
Maar dat moet allemaal dan wel betaald worden. “Via het Energiebespaarfonds zijn er mogelijkheden. Ook geeft de provincie 1% korting op de rente en op onderdelen van de maatregelen kunnen we subsidies aanvragen. Volgens onze berekening kunnen de werkzaamheden budgettair neutraal uitgevoerd worden. De maandelijkse bijdrage wordt iets hoger, het energieverbruik lager en het comfort groter.”

“Het Schoolpad is een prachtig gebouw waar het fijn wonen is. Als de verduurzaming lukt, kunnen we er nog decennia met heel veel plezier vertoeven.”

De planning is om de werkzaamheden binnen een jaar te laten uitvoeren.