RES Drenthe

In de Regionale Energie Strategie (RES) werken de provincie, gemeenten, waterschappen, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties samen met inwoners en ondernemers aan een duurzaam Drenthe.

Samen denken we na waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) willen opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gaan maken, naast de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

In de RES-regio Drenthe zijn de twaalf gemeenten, provincie en vier waterschappen de primaire partijen. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met onder meer maatschappelijke partijen, energieleveranciers, netbeheerders en woningcoöperaties.

Op dit moment wordt voor de RES-regio Drenthe het al opgestelde vermogen in kaart gebracht: hoeveel vermogen aan wind- en zonne-energie staat er al in Drenthe en is vergund om te worden gerealiseerd? Daarnaast bepaalt elke gemeente een ambitie. Alle ambities vormen samen de ambitie van de RES Drenthe. Het totaalpakket van al opgesteld vermogen en ambitie vormen het voorstel van de RES-regio Drenthe.

Meer informatie vind je op de website Energie voor Drenthe.