Regelingen voor bewoners

Zonnelening gemeente Emmen is uitgeput!

De zonnelening is op dit moment niet beschikbaar voor inwoners van de gemeente Emmen. De Energiebespaarlening Drenthe is hiervoor een alternatief.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21%) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen voor € 4.600,- levert dit € 800,- op. Vraag het aan jouw financiële adviseur of neem contact op met de Belastingdienst.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Particuliere huishoudens die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen via het Rijk subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en isolatiemaatregelen. De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Meer informatie

Duurzame Monumenten Lening

Een Duurzame Monumenten Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan woningeigenaren en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement.

Meer informatie

Energiebespaarlening Drenthe

De Energiebespaarlening van de provincie Drenthe is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan jouw eigen huis te kunnen financieren. De lening is beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. Brochure energiebespaarlening.

Meer informatie

Extra hypotheekruimte

Het hypotheekbedrag kan speciaal voor energiebesparende maatregelen met een maximum van € 9.000 tot 106% van de getaxeerde woningwaarde worden verhoogd (in plaats van 101%). Voor een verbouwing naar een energieneutrale woning mag het bedrag oplopen tot € 25.000,-. Informeer hiernaar bij jouw financiële adviseur.

Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds stimuleert particuliere woningeigenaren en VvE’s om energiezuinige maatregelen te treffen. Dit fonds verstrekt alleen leningen voor bestaande bouw.

Meer informatie

Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos

Elke toekomstige bouwvergunning gaat uit van een aardgasvrije nieuwe woning. Veel bouwplannen voor nieuwbouwwoningen zitten echter al in de pijplijn. Deze woningen hoeven niet aardgasloos te worden opgeleverd. Mogelijk wordt jouw woning toch nog met een gasaansluiting opgeleverd.

Wil je liever zonder gas jouw woning en tapwater verwarmen? Op verzoek van de Rijksoverheid heeft het Nationaal Energiebespaarfonds een nieuwe lening ontwikkeld: de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos. Deze nieuwe lening kun je voor maximaal €25.000,- aanvragen. Voorwaarde is dat nieuwbouwhuis is gekocht voor 1 september 2018 en nog niet is opgeleverd.

Meer informatie

Subsidie Expeditieregeling

De subsidieregeling Expeditie Energieneutraal Wonen is bestemd voor initiatiefnemers die een energiecollectief en/of een lokaal energieproject willen opzetten. De initiatieven dragen bij aan energieneutraal wonen.

Meer informatie

Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Particulieren en bedrijven die een elektrische auto rijden, hebben een laadpaal nodig om hun auto op te laden. Dit kan op eigen grond of eventueel op grond van de gemeente. In de gemeente Emmen worden 100 laadpalen geplaatst. Meer dan de helft van de palen komt op openbare parkeerplaatsen in de buurt van inwoners met elektrische auto’s. Vraag een openbare laadpaal aan.

Voor meer informatie over deze en andere regelingen en subsidiemogelijkheden verwijzen wij naar www.drentesenergieloket.nlwww.energiesubsidiewijzer.nl of www.rvo.nl. Het overzicht met regelingen & subsidies is aan veranderingen onderhevig en mogelijk incompleet. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.