Provincie Drenthe wil een noodfonds energiebesparing instellen

Gepubliceerd op woensdag 05 oktober, 2022

Goed nieuws! De provincie Drenthe wil inwoners, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen helpen met het omlaag brengen van de energierekening. Er moet een noodfonds komen van € 5 miljoen.

Het grootste deel van het noodfonds zal zo snel als mogelijk worden ingezet vanwege de grote impact van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen op de Drentse samenleving. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij spreken echt van een energiecrisis. Ik heb mensen gesproken die hun verwarming deze winter niet aan durven zetten. Wij kunnen als provincie niet alles oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren in energiebesparende maatregelen, zodat de energiekosten uiteindelijk dalen”. 

Subsidie voor isolatie en fixbrigade
De exacte uitwerking van de projecten en maatregelen binnen het noodfonds vindt de komende periode plaats. “We denken in ieder geval aan uitbreiding van de doelgroep voor de subsidie voor isolatie. En daarnaast aan een fixbrigade die bij mensen thuis snel kunnen helpen met simpele energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en energiebesparende douchekoppen”, aldus Stelpstra. De subsidie voor isolatie werd maandag 3 oktober opengesteld voor woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum. Op de eerste dag van openstelling kwamen hiervoor 77 aanmeldingen binnen van woningeigenaren.  

Hulp voor dorpshuizen, sport- en schoolgebouwen

De provincie kijkt ook hoe zij eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen, sport- en schoolgebouwen kan helpen. De uitwerking hiervan volgt op korte termijn.

Het voorstel voor het noodfonds energiebesparing wordt op woensdag 9 november behandeld in de vergadering van Provinciale Staten.