Samen met de omgeving een zonneroute maken langs de A37. Een zone van 40 kilometer langs de A37 kan gebruikt worden voor de opwekking van zonne-energie. De gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat willen in nauwe samenwerking met de omgeving een zonneroute maken.

Voorverkenning
In 2016 is een ruimtelijke voorverkenning geweest. De ontwerpen die daaruit naar voren kwamen, worden aan de hand van praktische en technische randvoorwaarden verder uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking gaat het projectteam aan de slag om tot een gezamenlijke ontwerpkeuze te komen. Hierbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Daarnaast moet duidelijk worden welke ontwerpen financieel haalbaar zijn, wat de technische mogelijkheden zijn en wat de randvoorwaarden zijn voor de verkeersveiligheid.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven nieuwsbrief