SEREH

SEREH (Smart Energy Region Emmen Haren) gaat over de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in het grensgebied Emmen-Haren. De samenwerking tussen Emmen en Stadt Haren maakt dat er een nieuwe energieregio ontstaat zonder landsgrens voor energie. Een grensgebied waar duurzame energie in de regio wordt opgewekt, voor gebruikers in de regio. Voor en door huishoudens, bedrijven, onderwijs, overheid. Samen vormen ze SEREH, Smart Energy Region Emmen Haren.

De gemeenten Emmen en Haren (Ems) hebben hoge ambities. In 2050 willen ze CO2 neutraal zijn en in 2025 50% minder CO2 uitstoten. Dat lukt alleen als iedereen mee doet. Inwoners, bedrijven, overheid en onderwijs. We moeten gebruik maken van de kansen die er liggen.

Haren

Haren is veel verder in het omschakelen naar duurzame energiebronnen. Hier wordt al 147% van de energie duurzaam opgewekt (zon, wind en biomassa). Op piekmomenten zorgt het grote aanbod voor overbelasting op het net. Het transportnet (hoogspanning) moet daarom eigenlijk worden uitgebreid. Dat kost veel geld, waardoor elektriciteit duurder wordt.

Emmen

Emmen heeft een grote vraag naar energie en een hoge ambitie voor duurzaamheid. Een deel van de Harense duurzame energie kan Emmen goed gebruiken. Het probleem van de overbelasting zou ook verholpen kunnen worden als energie op het middenspanningsnet uitgewisseld kan worden. Op dit punt kunnen Emmen en Haren elkaar helpen. Daarom hebben we gekeken naar hoe we samen kunnen werken. Dus over de grenzen heen. En dat is een uitdagende opgave die veel kansen biedt.

Opbrengsten blijven in de regio

De lokaal geproduceerde energie wordt ook lokaal gebruikt. De opbrengsten blijven daarmee in de regio. De energie hoeft niet getransporteerd te worden over lange afstanden. Industrie, bouwsector en glastuinbouw kunnen profiteren van de lokaal beschikbare energie. Maar ook inwoners.

Dat draagt bij aan meer werkgelegenheid. Door een slimme energie infrastructuur en het toepassen van opslagtechnieken is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de lokale en goedkopere duurzame energie zodat we minder energie hoeven te kopen van de energiebedrijven. Een groot deel van de opbrengsten van de energieopwekking blijft in onze regio. Iedereen profiteert daarvan.

Kijk voor meer informatie op de website van SEREH. Sereh is onderdeel van Interreg Deutschland Nederland.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven nieuwsbrief

Grenzenloze energie. Duurzame energie zonder omwegen gebruiken.