Projecten

Er wordt volop gewerkt aan het opwekken van meer duurzame energie, het verbeteren van gebouwen en woningen en het terugdringen van de uitstoot CO2. Samen met bedrijven, het onderwijs of met buurtgenoten. Heb je een project dat bijdraagt aan een energieneutrale gemeente stuur dan een mail naar energie@emmen.nl.

Projecten

Kindcentrum Emmerhout

Lees meer

Emmerhout energieneutraal 2027

Lees meer

Lokaal opgewekt Emmen

Lees meer

SEREH

Lees meer

Nieuwere berichten