Projecten

Er wordt volop gewerkt aan het opwekken van meer duurzame energie, het verbeteren van gebouwen en woningen en het terugdringen van de uitstoot CO2. Samen met bedrijven, het onderwijs of met buurtgenoten. Heb je een project dat bijdraagt aan een energieneutrale gemeente stuur dan een mail naar energie@emmen.nl.

Projecten

Waterstofregio

Lees meer

Gas 2.0

Lees meer

Zon op bedrijfsdaken

Lees meer

Onderzoek warmtenet

Lees meer

Nieuwbouw zwembad Aquarena

Lees meer

Zonneroute A37

Lees meer

Oudere berichten

Nieuwere berichten