Noord-Nederland de groene waterstofregio van Europa

Gepubliceerd op vrijdag 30 augustus, 2019

Noord-Nederland heeft een Europese subsidie van twintig miljoen euro binnengehaald. Deze subsidie betekent dat Noord-Nederland een voorbeeldregio is voor Europa voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen (Hydrogen Valley). De totale projectomvang is circa 90 miljoen euro. Hiermee wordt het noorden een van de Europese waterstofkoplopers.

Wethouder Guido Rink: “Voor de industriekern binnen de gemeente Emmen is gas van cruciaal belang. Nu de aardgasproductie drastisch afneemt, moeten we zorgen voor een goed alternatief. Groene waterstof is één van die kansrijke alternatieven. Dit geweldige project helpt ons om de klimaatdoelen te bereiken en het stimuleert innovatieve en duurzame economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast bevordert dit project de brede noordelijke samenwerking, een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de waterstofeconomie.”

De subsidieaanvraag is gedaan door het HEAVENN-consortium en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit 6 Europese landen. Het consortium wil uiterlijk in januari 2020 de overeenkomst tekenen en dan kan het zesjarige project van start gaan. New Energy Coalition en SNN waren de aanjagers in de aanvraag.

Integrale groene waterstofketen: van productie tot tankstations
De projecten, die ondersteund worden, gaan over de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit. Bestaande aardgaspijpleidingen worden geschikt gemaakt voor het transport van waterstof en nieuwe waterstofleidingen worden aangelegd op het Chemie Park Delfzijl en tussen het GZI-Next terrein en het Emmtec Industry & Business Park in Emmen.

Een ondergrondse waterstofopslag is voorzien bij HyStock in Veendam. Waterstof als toepassing voor de verwarming van huizen wordt gerealiseerd in Hoogeveen en Groningen en voor de industrie in Delfzijl en Emmen. In de mobiliteit zal waterstof worden gebruikt voor onder meer bussen, lichte én zware vrachtwagens en personenauto’s en er komen waterstoftankstations in Groningen en Emmen bovenop de reeds geplande in Pesse, Groningen en het reeds operationele tankstation in Delfzijl. Eveneens wordt een binnenvaartschip op waterstof (H2) gebouwd en wordt groene H2 ingezet bij de productie van e-kerosine voor vliegtuigen. Juist de zwaardere voertuigen zijn zeer geschikt voor het gebruik van waterstof en daar is ook de grootste CO2-reductie en milieuwinst te behalen.