Kindcentrum in Weerdinge is klaar voor de toekomst!

Gepubliceerd op dinsdag 24 april, 2018

“Licht, open, rust en ruimte. Wat is het hier mooi geworden.”

Vorig jaar is gestart met de verbouw van bassischool De Esdoorn uit Weerdinge. In maart is de school in gebruik genomen en sinds april dit jaar heeft ook De Rommelpot (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) haar intrede gedaan. Het nieuwe kindcentrum is er één om trots op te zijn.

Het bestaande schoolgebouw dateert van 1900. Het was oud en niet geïsoleerd. Het is nu een modern en duurzaam gebouw geworden. Op het dak liggen 80 zonnepanelen. Alle verlichting is vervangen door LED-verlichting met bewegingssensoren. Verder is de schil van het gebouw aangepakt. De zolder is geïsoleerd. De houten vloer is vervangen door een geïsoleerde betonnen vloer. De gevels zijn opgewaardeerd. Het gebouw is nog niet gasloos, want dat was prijstechnisch nog niet mogelijk. Wel is het zo gebouwd, dat het nog een klein stapje is om straks gasloos te gaan. Hiermee is de school klaar voor de toekomst.

De bestaande gebouwen voldeden niet meer
Bram Markerink van Bram Markerink Bouwkunst, Sandra Klemens, locatieleider van OBS De Esdoorn, en Carla Ruhé, leidinggevende van De Rommelpot, zijn enthousiast over en blij met het resultaat. Sandra vertelt: “De school en het kinderdagverblijf waren te klein en te donker. Beide gebouwen voldeden niet meer.” De Esdoorn geeft Dalton onderwijs. Dat was erg lastig door te voeren in het vorige gebouw. De school stond er al vanaf 1900 en modern onderwijs was er niet mogelijk door de indeling van het pand.

Er is meer ruimte en licht
Voorheen kwam je binnen in een lange gang en de lokalen waren naar binnengekeerd. Er is nu weer verbinding met de hele school. “Het lijkt wel of er rust door ontstaat. Er zijn nu leerpleinen gecreëerd. Er is meer ruimte en licht. De school is opener, en dat is prettig”, aldus Sandra “En niet alleen de binnenkant, ook de buitenkant is prachtig. Ik hoor het ook terug van opa’s en oma’s en omwonenden. De school is de school gebleven, ook al is de school uitgebreid. En dat is een groot compliment”, vult Carla aan.

Voldoende frisse lucht
Ook is er geïnvesteerd in de ventilatie. Een centrale balansventilatie zorgt voor een goed CO2 klimaat. Zodra een groep kinderen de klas in gaat, dan gaat het systeem aan het werk. Zo is er altijd voldoende frisse lucht. Dat is prettig voor de leerling en de leerprestaties.

We voelen ons hier thuis
“Spannend was de overstap zeker”, beaamt Carla. “Je neemt toch je intrek bij een ander in het pand. Maar dat gaat zo goed! De samenwerking loopt goed en we kunnen nu een nog betere overgang bieden naar het basisonderwijs. We voelen ons hier thuis.”

Duurzaam en modern gebouw
De gemeente Emmen is opdrachtgever voor de verbouw van de school. Drie partijen hebben meegedaan aan een aanbesteding op basis van design & build. Van tevoren is het vastgesteld budget bepaald en de voorwaarden waaraan moest worden voldaan. Samen met Kuilman Bouw en installateur Inst. Duurzaam + techniek heeft Bram Markerink Bouwkunst de opdracht gekregen. “Ik ben er trots op dat we van het pand een duurzaam en modern gebouw hebben gecreëerd. Een school waarin de gebruikers zich thuis voelen”, licht Bram toe. Carla en Sandra zaten in de commissie. “Het was ontzettend leuk om mee te maken. De bouwwereld is toch een heel andere wereld. We mochten niet kijken naar het mooiste ontwerp, het programma van eisen was leidend. En dat was wel spannend, maar we zijn erg blij met de uitkomst en het uiteindelijke resultaat. We zijn klaar voor de toekomst!”

Bram Markerink Bouwkunst is een ontwerp en bouwkundig adviesbureau uit Emmen. Bram wil gebouwen maken die opvallen door de zorg waarmee ze zijn gemaakt. Het ontwerp moet slim inspelen op alle aspecten die een rol spelen.

OBS De Esdoorn is een openbare basisschool en lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Van oorsprong is het een echte dorpsschool, maar ze vervult steeds meer een regiofunctie.

Kindcentrum de Rommelpot is een kindcentrum waar een kind nog een kind mag zijn. Het kindcentrum is een stichting en werkt zonder winstoogmerk.