Kindcentrum Emmerhout

In september 2017 is het kindcentrum in Emmerhout in gebruik genomen. De voorziening biedt huisvesting aan twee scholen, kinderopvang, voorschool en de bibliotheek. Het kindcentrum is een duurzaam gebouw.

Energie besparen

Er is extra geïnvesteerd in maatregelen om de school zo duurzaam mogelijk te bouwen. De gevels, vloeren en het dak zijn extra goed geïsoleerd en het gebouw is kierdicht gebouwd. Dit houdt in dat er dat geen kieren en andere openingen zijn waardoor lucht, vocht of warmte het gebouw ongewenst in of uit kan. Dat zorgt voor energiebesparing en een beter te controleren ventilatie.

Naast de extra isolerende maatregelen wordt ook gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. In een WKO installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Energie opwekken

In het gebouw wordt zoveel mogelijk energie bespaard. Daarnaast is het de bedoeling dat het gebouw de benodigde energie ook zoveel mogelijk zelf opwekt. We doen dit met de installatie van meer dan 300 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Op deze manier wordt de benodigde energie voor het grootste gedeelte opgewekt door het gebouw zelf. Ook is er een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. Een lucht-water warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Deze energie wordt vervolgens gebruikt om ruimtes in het gebouw en het water te verwarmen. Daarnaast kan een lucht-water warmtepomp in de zomer ‘omgekeerd’ worden gebruikt om het gebouw, indien nodig, te koelen.

Omgeving

Behalve allerlei maatregelen die het gebouw verduurzamen wordt ook gekeken naar de relatie van de gebouwen met de omgeving. Het is niet de bedoeling dat de opgewekte energie op het normale energienet terecht komt. We onderzoeken de mogelijkheden om energie op te slaan. Of we willen proberen om een energiecoöperatie in de nabije omgeving op te richten die de energie binnen een postcode gebied beschikbaar kan stellen. Op deze manier wordt de opgewekte energie in de nabije omgeving verbruikt en is dat minder belastend voor het net.