Hulp bij hoge energiekosten voor huishoudens en maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op maandag 19 december, 2022

Steeds meer inwoners en organisaties dreigen in de financiële problemen te komen door de hoge energiekosten. Het college heeft voor deze groep een tijdelijke regeling vastgesteld, die loopt tot 30 juni 2023. Naast financiële hulp worden inwoners en organisaties geholpen om minder energie te verbruiken. De regeling is er voor huishoudens, sportverenigingen, geprivatiseerde sporthallen en zwembaden, dorps- en wijkgebouwen en culturele organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Emmen. Er is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.


Huishoudens
Wethouder Raymond Wanders: ‘Steeds meer huishoudens kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen door de hoge energiekosten. Mensen durven soms de verwarming niet eens meer aan te zetten. Bestaande regelingen bieden niet altijd soelaas of mensen komen er door hun inkomen niet voor in aanmerking. Het prijsplafond lijkt niet voor iedereen de verwachte oplossing te gaan brengen. Daarom komen we nu met deze regeling. We kunnen als gemeente niet alles voor iedereen oplossen, maar dat vangnet voor huishoudens met acute nood is er met deze regeling.’

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen straks een beroep doen op de regeling. Er wordt gekeken naar inkomen, vermogen en verbruik passend bij de gezinssituatie. Bestaande regelingen zoals de energietoeslag worden verrekend.

‘Naast financiële hulp gaan we mensen helpen een stap te zetten in het terugdringen van het energieverbruik met het oog op de energierekening van volgende winter. Inwoners krijgen hiervoor een gesprek met een energiecoach.’ aldus wethouder Wanders.


Organisaties
Wethouder Pascal Schrik: ‘Ook organisaties met hoge energiekosten en een hoog energieverbruik worden geholpen. Het gaat specifiek om sportverenigingen, geprivatiseerde sporthallen en zwembaden, dorps- en wijkgebouwen en culturele organisaties zonder winstoogmerk. Deze organisaties vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. We zien dat steeds meer organisaties in de problemen komen door een torenhoge energierekening. Ook is er nog een grote slag te slaan op het gebied van verduurzaming. Met deze regeling willen we ze helpen met de energierekening van nu en de toekomst.’ De gemeente biedt subsidie voor acute financiële nood en voor verduurzaming. Aan de hand van een gratis energiescan wordt er samen met de organisatie een verduurzamingsplan opgesteld.

Aanvragen kan vanaf medio januari
De regeling is naar verwachting vanaf half januari aan te vragen voor huishoudens en organisaties. Meer informatie hierover volgt. Organisaties die mogelijk gebruik kunnen maken van de regeling ontvangen een brief met informatie. Huishoudens of organisaties die in de tussentijd acuut in de problemen komen door de hoge energiekosten, kunnen zich al wel melden bij de gemeente door te bellen naar 14 0591. Dit geldt ook voor huishoudens met acute financiële nood die buiten de inkomensgrens van de regeling vallen.