Geen ISDE-subsidie meer voor nieuwbouwwoningen in 2020

Gepubliceerd op dinsdag 26 november, 2019

Met ingang van het komend jaar kan geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorgang van de ISDE beschrijft.


Pelletkachels en biomassaketels

Voor pelletkachels vervalt de ISDE-regeling overigens toch al volledig, net als voor biomassaketels. Volgens SEO Economisch Onderzoek zijn de maatschappelijke kosten van deze twee verwarmingstechnieken hoger dan de maatschappelijke baten: pelletkachels en biomassaketels zorgen weliswaar voor een reductie van CO2-uitstoot (als ze een gasketel vervangen), maar dat ‘positieve’ effect is kleiner dan het ‘negatieve’ effect dat wordt veroorzaakt doordat ze fijnstof, koolmonoxide en stikstof uitstoten.

Vanaf 2021 ook isolatie
Met het verdwijnen van pelletkachels en biomassaketels, en het uitsluiten van aanvragen voor nieuwbouw, lijkt de ISDE-regeling aanzienlijk te worden versmald. Daar staat echter een ‘verbreding’ tegenover: vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s een beroep op de subsidieregeling doen voor investeringen in isolatie. Tot die tijd kan voor isolatiesubsidie worden aangeklopt bij de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Volgens Wiebes heeft deze pot een budget dat naar verwachting toereikend is tot eind 2020.

Kritiek van BodemenergieNL
Op het besluit van Wiebes is teleurgesteld gereageerd door de brancheorganisatie BodemenergieNL. Bodemgekoppelde warmtepompen vinden hun toepassing voornamelijk in de nieuwbouw, en het wegnemen van de ISDE-mogelijkheid werpt nu een extra drempel op.
Daarnaast zou SEO Economisch Onderzoek ‘foute statistieken’ hanteren als het gaat om wko’s – oftewel systemen met een collectieve bodemgebonden warmtepomp. Volgens BodemenergieNL onderschat SEO daardoor de potentie van bijvoorbeeld aquathermie. Verder wijst de vereniging op het ‘verdringingseffect’ ten nadele van grote warmtepompen: door de opzet van de ISDE zouden partijen nu meerdere kleine warmtepompen met subsidie aanschaffen, in plaats van een energetisch gunstiger grote warmtepomp waarop geen subsidie wordt gegeven.

Koudemiddelen in warmtepompen
Een ander onderwerp in de brief van Wiebes betreft de koudemiddelen in warmtepompen. Veruit de meeste warmtepompen zijn gevuld met zogeheten F-gassen die bij lekkage een sterk broeikaseffect hebben. Alternatieven zijn er echter nog nauwelijks, reden voor Wiebes om het type koudemiddel in een warmtepomp vooralsnog niet mee te laten wegen bij de ISDE-toekenning. “Aanscherping van de ISDE op dit punt zou er toe leiden dat het overgrote deel van de momenteel beschikbare warmtepompen niet meer voor subsidie in aanmerking komen”, aldus de minister. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat in de toekomst de subsidiehoogte kan gaan variëren op basis van het gekozen koudemiddel. Los hiervan wil Wiebes samen met organisaties uit het veld in kaart brengen hoe koudemiddellekkages kunnen worden voorkomen.

 

Bron: Vakblad Warmtepompen