Expeditie Emmerhout gestart

Gepubliceerd op dinsdag 21 november, 2017

De wijkexpeditie Emmerhout Energieneutraal is gestart. Inwoners werken samen met onder andere de gemeente, provincie, woningcorporaties aan betaalbare woningverbeteringen op het gebied van energie en klimaat. Over 2027 is Emmerhout energieneutraal. Daarmee is de wijk de eerste woonwijk van Emmen met deze ambitie.

Klimaatakkoord
Helemaal uit de lucht vallen komen deze ideeën echter niet. Ze komen voort uit afspraken die tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties december 2015 in Parijs zijn vastgelegd. Om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen is daar afgesproken dat de CO2 uitstoot teruggebracht moet worden o.a. door op termijn te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Emmerhout mag dan de eerste wijk zijn, uiteindelijk moet in 2050 de hele provincie energieneutraal zijn.

Door de wijk gedragen
In de afgelopen maanden is er overleg geweest van gemeente, provincie, energiemaatschappijen, woningcorporaties met vertegenwoordigers van Wijkbelangen en huurdersverenigingen. De gemeente kan wel mooie plannen hebben maar wat vinden bewoners hiervan? De gemeente Emmen ziet een belangrijke rol weggelegd voor de wijkbewoners en ziet graag dat het initiatief van meet af aan door de wijk gedragen wordt. Niet voor of over maar vanuit en met.

Aanpak van de gehele wijk
Er zijn in den lande al meer bewonersgroepen succesvol bezig om hun dorp of wijk energieneutraal te maken. De ervaringen daar op gedaan wekken interesse op. Het gaat namelijk niet alleen om alle huizen en andere bebouwing energieneutraal te maken, het gaat om een aanpak van de totale woonomgeving. Emmerhout is een wijk van nu bijna 60 jaar en dat is op sommige plekken wel zichtbaar. Verpaupering en verloedering liggen op de loer. Door de wijk in zijn geheel aan te pakken ontstaat er een prettige woonomgeving voor alle bewoners waardoor de wijk weer voor jaren vooruit kan. Meedoen kan dus voor Emmerhout heel veel opleveren.

Expeditieteam
Vertegenwoordigers van Wijkbelangen en Huurdersfederatie hebben een Expeditieteam Emmerhout EnergieNeutraal gevormd. Zij zijn enthousiast en willen de mogelijkheden onderzoeken. Maar krijgen zij andere wijkbewoners mee? In de komende maanden gaat het Expeditieteam zorgen voor brede informatie over dit onderwerp. Over welke maatregelen hebben we het dan? Hoe zit het met de huurwoningen in de wijk? Wie gaat dat betalen? Waarom zou ik eigenlijk mee gaan doen? Daarnaast zal er een korte enquête worden uitgezet door de Rijks Universiteit Groningen zodat er zicht ontstaat op wensen en vragen die er leven onder wijkbewoners.

Op weg naar 2027!
Er is niet toevallig voor de naam ‘Expeditieteam’ gekozen. Bij een expeditie weet je wel waar je naar toe wilt. Maar hoe goed ook voorbereid, het blijft spannend en ook wel een beetje onzeker, omdat je niet weet wat je onderweg zult tegenkomen. We hebben nog veel vragen en nog een lange weg te gaan. Maar de expeditie is gestart!

Wytse Bouma
Secretaris wijkbelangen Emmerhout