Projecten

Er wordt volop gewerkt aan het opwekken van meer duurzame energie, het verbeteren van gebouwen en woningen en het terugdringen van de uitstoot CO2. Samen met bedrijven, het onderwijs of met buurtgenoten. Heb je een project dat bijdraagt aan een energieneutrale gemeente stuur dan een mail naar energie@emmen.nl.

Project E

Project E

De burgemeester van de gemeente Emmen roept de hulp in van basisschoolleerlingen om aan de slag te...

Lees meer
EnergieKnip

EnergieKnip

Alle woningeigenaren en huurders in de gemeente ontvingen vanaf 10 januari 2022 een brief met een...

Lees meer
RES Drenthe

RES Drenthe

In de Regionale Energie Strategie (RES) werken de provincie, gemeenten, waterschappen,...

Lees meer
Zonneroute A37

Zonneroute A37

Samen met de omgeving een zonneroute maken langs de A37. Een zone van 40 kilometer langs de A37...

Lees meer