Subsidie voor updaten van blokverwarming

De energieprijzen zijn torenhoog. De gemeente Emmen wil inwoners helpen die in een flatgebouw wonen met blokverwarming. Wordt jouw flatgebouw verwarmd door blokverwarming, dan kun je subsidie ontvangen om deze een update te geven. Dit kan een forse besparing opleveren.

Blokverwarming
Bij een blokverwarming worden meerdere woningen verwarmd door dezelfde ketel. Dit gebeurt via een leidingnet.

Uit te voeren besparende maatregelen
Je kunt gebruik maken van de volgende maatregelen:

  • Isolatie
    Veel warmte gaat verloren door niet geïsoleerde delen van de installatie. Met de update worden de leidingen, pompen, kranen, afsluiters en verdelers geïsoleerd.
  • Update van de installatie
    Het updaten van jouw cv-ketel door deze waterzijdig in te regelen en/of de temperatuur in te regelen.
  • Nieuw verwarmingssysteem
    De blokverwarming wordt vervangen voor een duurzamer systeem.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor 31 december 2022.

Terugwerkende kracht
Heb je een of meerdere bovenstaande maatregelen al genomen vanaf 1 juni 2021, dan kun je ook aanspraak maken op de eenmalige bijdrage.

Hoogte van subsidiebedrag
Het subsidiebedrag wordt verdeeld over het aantal VvE’s dat uiteindelijk meedoet. De schatting is dat dit bedrag per aanvraag ligt tussen de 2000 en 2500 euro.

Aanmelden
Wil je gebruik maken van de regeling en ben je bestuurslid van een VvE? Meld je dan voor 23 september 2022 aan via het aanmeldformulier.