Ambitie

Huishoudens in de gemeente Emmen betalen jaarlijks gezamenlijke maar liefst € 90 miljoen aan energiebedrijven. Het overgrote deel van dat geld verdwijnt uit de regio. Dit kan anders. In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad de vernieuwde energienota 2017 – 2020 ‘Emmen geeft energie’ vastgesteld. Hiermee richten we ons op het lokaal en duurzaam produceren én consumeren van energie.

Emmen geeft energie!

Ambitie

Wethouder René van der Weide: “We staan aan de vooravond van grote veranderingen in onze leefomgeving. We moeten de omslag naar duurzame energie gaan maken en dat heeft gevolgen voor onze maatschappij. Met deze energienota willen we vooral meters maken en de samenleving in staat stellen om te kunnen verduurzamen het geld in onze regio behouden. Daarnaast willen we aan de slag om woningen energieneutraal te maken. Win-win situaties creëren. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig; bedrijven, inwoners, onderwijs en (maatschappelijke) organisaties. Dit bereiken we niet van vandaag op morgen, maar vergt een lange adem.”

Documenten
Energienota 2017-2020

Visualisatie energienota
In de gemeente Emmen werken we aan het verduurzamen van woningen, bedrijventerreinen en zoeken we slimme oplossingen voor opslag en vraag en aanbod van elektriciteit. In de visualisatie Emmen geeft Energie vind je de belangrijkste plannen en activiteiten waaraan wordt gewerkt.