Aansluitplicht gas vervalt voor nieuwbouw

Gepubliceerd op maandag 25 juni, 2018

Vanaf zondag 1 juli vervalt de wettelijke plicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op een gasleiding. Dit is begin dit jaar vastgesteld in de wet Voortgang Energietransitie (VET). Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een toekomst zonder aardgas.

Van kolen naar aardgas
Bijna 55 jaar geleden werd de eerste woning aangesloten op aardgas, nadat er in mei 1959 een grote gasvoorraad ontdekt werd in Slochteren. Waar eerder gebruik werd gemaakt van kolen, stadsgas en petroleum, kwam vanaf toen de centrale verwarming en het gasfornuis.

Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat het broeikasgas CO2 vrijkomt bij verbranding. Teveel CO2 in de atmosfeer zorgt voor een verandering van het klimaat, wat schade oplevert voor de natuur. Daarnaast is de voorraad aardgas niet oneindig. Ook vergroot de winning van aardgas de kans op aardbevingen, zoals in de provincie Groningen.

Eind 2015 zijn er tijdens de klimaattop in Parijs daarom afspraken gemaakt (klimaatakkoord) om het CO2 verbruik terug te dringen. Ook Nederland doet mee met het klimaatakkoord en wil in 2050 volledig gebruik maken van duurzame energie.

Gasloos wonen in Emmen
Met het vervallen van de aansluitplicht wordt een eerste stap gezet naar gasloos wonen. In een gasloze woning wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit voor verwarming en koken. Deze elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. Elektriciteit kan vervolgens weer omgezet worden in warmte voor warm water en verwarming. En met een inductiekookplaat kan met elektriciteit de warme maaltijd bereid worden.

Ook in Emmen werken we toe aan een toekomst zonder aardgas. Onze gemeentelijke ambitie is om van de wijk Emmerhout in 2027 de eerste energieneutrale wijk van Emmen te maken. Het nieuwe Kindcentrum Emmerhout is energieneutraal gebouwd.

Maar ook in de rest van de gemeente werken we hard om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn. Bijvoorbeeld door zonneakkers, het verstrekken van leningen voor het verduurzamen van kleine bedrijven en zonnepanelen op daken van inwoners en gemeentelijke gebouwen.
René van der Weide vindt het een logische stap: “Als we in 2050 energieneutraal willen zijn, wat is dan makkelijker dan in elk geval bij nieuwbouw gasloos bouwen te verplichten in een wet. De wet ligt er. Nu moeten wij, de bouwbedrijven en onze inwoners aan de slag hiermee.”

Meer informatie over de energietransitie in Emmen kun je lezen in onze energienota.