Aanmelden voor subsidie updaten blokverwarming

  Blokverwarming

  Bestuurslid

  Bijvoegen recent uittreksel KvK waaruit dit blijkt

  Woningbouwcorporatie

  Bijvoegen recent uittreksel KvK waaruit dit blijkt

  Welke maatregel(en) wil je uit laten voeren?
  Één of meerdere besparende maatregel(en) gaa(t)n genomen worden, namelijk:

  Heb je al één of meerdere bovenstaande maatregelen genomen vanaf 1 juni 2021?

  Welke maatregelen waren dat?

  Uitvoering
  De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd vóór 31 december 2022 en worden/zijn uitgevoerd door een professionele installateur.

  Bijvoegen bij geplande werkzaamheden
  (offerte van de geplande werkzaamheden)

  Na uitvoering van de werkzaamheden
  (bijvoegen van een kopie van de betaalde factuur)

  !Let op: bij geplande werkzaamheden dient er naast de offerte ook een kopie van de betaalde factuur voor 31 december 2022 ingediend te worden bij energie@emmen.nl.